La nostra missió

L'associació d'Antics Alumnes i Amics de l'Escola del Treball de Lleida té com a missió principal oferir una continuitat formativa als membres de la comunitat. Mitjançant activitats formatives i socials, es pretén convertir-nos en referent formatiu per als joves emprenedors de la ciutat.